Skip to content

Hrvatski / Croatian

Nađite pomoć koju trebate preko myagedcare (Find the help you need with myagedcare)

Kako djeluje procjena (How assessment works)

ACAT procjene (ACAT assessments)

Procjena za dobivanje pomoći u kući (Home Support Assessment)

Pomoć u kući (Help at home)

Paketi kućne njege (Home Care Packages)

Objašnjenje troškova (Costs explained)

Sustav prigovora na usluge njege za starije osobe (Aged Care Complaints Commissioner)

Povelja usluga (Service charter)

Last reviewed: 6 November, 2017.