Skip to content

Nederlands / Dutch

Vind de hulp die u nodig heeft met myagedcare (Find the help you need with myagedcare)

Hoe beoordeling werkt (How assessment works)

ACAT beoordelingen (ACAT assessments)

Thuiszorgbeoordeling (Home Support Assessment)

Thuishulp (Help at home)

Thuiszorgpakket (Home Care Packages)

Onkostenuitleg (Costs explained)

Programma voor klachten over ouderenverzorging (Aged Care Complaints Commissioner)

Dienstverleningsrichtlijnen (Service charter)

Last reviewed: 6 November, 2017.