Skip to content

Polski / Polish

Znajdź pomoc, jakiej potrzebujesz w myagedcare (Find the help you need with myagedcare)

Na czym polega ocena (How assessment works)

Oceny ACAT (ACAT assessments)

Ocena potrzeby pomocy w domu (Home Support Assessment)

Pomoc w domu (Help at home)

Pakiety Opieki Domowej (Home Care Packages)

Opis kosztów (Costs explained)

Program Skarg Dotyczących Opieki Nad Osobami Starszymi (Aged Care Quality and Safety Commission)

Karta usług (Service charter)

Last reviewed: 6 November, 2017.